Disiplin Kurulu (08.09.2016)
1- Mustafa GÜNDOĞDU
2- Mehmet TETİK
3- Abdüllatif ÇAVA 
4- Nuri ATANIN
5- Ali BAĞMANCI
6- Mustafa DOĞAN