Verilen Hizmetler (25.05.2016)
Üyelerimize Verilen Hizmetler :
 • Başta turizm mevzuatı olmak üzere üyelerimize güncel olarak mevzuatla ilgili bilgiler vermek.
 • Kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgili sorunların çözümüne yardımcı olmak.
 • Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara üyelerimizin katılımını sağlamak ve stand temin edilmesine yardımcı olmak.
 • Fiyat tarifelerini her yıl toplu olarak Kültür ve Turizm İl Müdürlüğüne tasdik ettirmek.
 • Turizm İşletmelerinde kullanılması zorunlu olan Denetleme ve Şikayet Defterlerini bastırmak ve işletmelere vermek.
 • Üyelerimizin menfaatlerini korumak bakımından art niyetli kişi ve kuruluşlarla ilgili olarak blacklist hazırlamak ve Derneğimiz üyelerini bilgilendirilmek.
 • Turizm sektörünü yakından ilgilendiren telif hakları, indirimli elektrik tarifesi uygulaması konularında sektörün yararına imkânlar getirmek.
 • Yabancı İşçi Çalıştırma izni alınmasının çabuklaştırılması doğrultusunda çalışmalar yapmak.
 • Avrupa Birliği Projelerinden yaralanmak suretiyle turizm eğitim programları uygulamak ve turizm eğitimine yoğun destek vermek.
 • Turizm sektörüyle ilgili araştırma yapmak ve yayımlamak.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde oluşturulan sınıflandırma komisyonuna sektör temsilcisi vermek ve böylece sınıflandırma çalışmalarında etkin rol almak.
 • Tüm türkiye'de turizm canlandırmak.