OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU (05.03.2021)
İSTANBUL TURİZM SEYAHAT ACENTALARI VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ÜYELERİNE GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI 
Dernek yönetim kurulunun 01/03/2021 tarihli ve 2021/2 sayılı kararıyla 24/03/2021 tarihinde saat: 15:00’da dernek yerleşim yerinde Kocatepe Mah. Şehit Muhtar Cd. No:19-4 Beyoğlu-İstanbul adresinde olağan genel kurul toplantısının aşağıda belirtilen gündemle yapılacağı, ilk toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamazsa veya ertelenmesi halinde ikinci toplantının 31/03/2021 tarihinde aynı yer, saat ve gündemle yapılacağı www.tusad.org.tr dernek web adresi üzerinden tarafıma tebliğ edilmiştir. 01/03/2021

Hasan BAYRAM
Dernek Yönetim Kurulu Başkanı.

GÜNDEM:
1-) Aşılış ve yoklama,
2-) Genel Kurul Divan Başkanlığının seçimi,
3-) Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması
4-) Yönetim kurulu başkanının konuşma,
5-) Faaliyet ve denetim raporunun okunması,
6-) Tahmini Bütçenin görüşülmesi ve kabulü
7-) Dernek Organlarının asıl ve yedek üyelerinin seçimi,
8-) Gayrimenkul alım ve satım için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
9-) Dernek ile ilgili broşür, basın, reklam v.b görüşmeleri için Yönetim Kuruluna yetki
Verilmesi,
10-) Dernek üyelerinin Derneğe giriş ve yıllık aidatlarının belirlenmesi için yeni Yönetim
Kuruluna yetki verilmesi,
11-) Derneğin Uluslararası faaliyete bulunması, yurtdışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması, Federasyonlara üye olması, ayrılması, temsil olarak yetki alması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
12-) Dernek Tüzük İncelenmesi ve yapılacak değişiklerin oylanması,
13-) Dilek ve temenniler,
14-) Kapanış.