Küçük acentelerin yasayla ilgili tereddütleri var (15.04.2019)
Başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere, turizm sektörünün karar vericilerinin STK’larla kurduğu ilişkilerde bir takım eksiklikler olduğunu söyleyen Tüm Turizm Seyahat Acentaları Derneği (TUSAD) Başkanı Hasan Bayram, bu durumun sektör ile kamu yönetimin temsilcileri arasındaki bağların zayıflamasına neden olduğunu belirtti.
Kucuk-acentelerin-yasayla-ilgili-tereddutleri-var
Bakanlığın, STK’ları muhatap alırken, üye sayısı ve sergiledikleri faaliyetleri yeterince göz önünden bulundurmadığına dikkat çeken TUSAD Başkanı Hasan Bayram, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Kültür ve Turizm Bakanlığımız, sektörümüzün geleceğini şekillendirecek önemli yasaların hazırlık çalışmalarına devam ediyor. Bu çalışmaları, sektörümüzün kronikleşmiş sorunlarını çözeceğini umut ederek heyecan ve sabırla bekliyoruz.

Temennimiz, yasanın en büyüğünden en küçüğüne kadar tüm seyahat acentalarının hakkını korur nitelikte çıkması yönünde. Diğer yandan Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’un yasa taslağını sektör dernekleriyle görüşerek ilerlemesini, çoğulculuk ve sektöre verilen değer açısından önemli buluyoruz.

TUSAD sürece davet edilmedi

Fakat görüşmelere baktığımızda bir takım eksikliklerin olduğunu da üzülerek şahit oluyoruz. Ağırlıklı olarak Orta Doğu pazarına çalışan 300 civarındaki küçük ve orta ölçekli acenta üyesiyle, sektörün önemli temsilcilerinden biri olan TUSAD’ın sürece davet edilmemesini, bilgi eksikliği olarak kabul etmek istiyoruz.

Sayın Bakanımızın yanlış bilgilendirildiğine ve bu durumun da sektörümüzün geniş bir kesimini temsil eden üyelerimiz arasında hayal kırıklığına neden olduğunu bildirmek istiyorum.

Bizi de bağlayacak bir yasa için herkesin mutlu olması adına sürece dahil edileceğimizi ve eksiklik olarak gördüğümüz konunun, düzeltilmesi için Bakanlık yetkililerinden gerekli hassasiyeti göstermelerini önemle rica ediyoruz." 

Kaynak: turizmaktuel.com