Reklam Alanı 1

150x400 px
Stratejimiz (25.05.2016)
  • Tüm kurum ve kuruluşlarla çok yönlü ve sürekli diyalog içinde olmak.
  • Dernek menfaatlerini kişi ve kurum menfaatlerinin üstünde tutmak.
  • Mali imkanların kullanımında azami ölçüde tasarrufa dikkat etmek.
  • Verimliliği artırmak için her düzeyde personeli eğitmek ve motive etmek.
  • Medyada ve Görsel basında yer almak..
Reklam Alanı 2

150x400 px